Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

BioenergiMagasinet

bioenergi februar2018

Et facelifted magasin er på vej ud til læserne.
Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

iveco Stralisnp lngtank web
Resumé af artiklen:
Inden for de seneste måneder har førende lastbilproducenter som Iveco og Volvo lanceret nye lastbiler, der anvender flydende gas til tunge transporter. Dermed er der kommet bedre muligheder for at få den europæiske transportbranche i gang med at reducere CO2-udledningen. Lastbilproducenterne har fået yderligere vind i sejlene med EU-kommissionens udmelding om, at naturgas og en stigende produktion af biogas skal være et centralt ben i Europas fremtidige energistrategi. Anvendelsen af flydende naturgas og biogas i lastbiler, der kører langdistancetransporter, er nemlig en del af planen. Det fremgår af baggrundsmaterialet fra det møde i Madrid, hvor EU-kommissionen og den europæiske gasbranche diskuterede planerne. Ifølge Grøn Gas Danmark bør EU-Kommissionens udmelding få regeringen til at tænke grøn gas ind i det kommende energiforlig. Gas2move gennemgår her baggrundsmaterialet med fokus på gas til transport og LNG-lastbiler.
Link til hele artiklen (kræver abonnement) Bestil abonnement

Resumé af artiklen: Ny rapport giver overblik over gasbusser, gaslastbiler og gasdrevne varebiler, der er tilgængelige på det danske marked.
Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden NTU som et led i EU-projektet Biogas2020.

Oversigten omfatter både gasbusser og gaslastbiler til eksempelvis renovationskørsel, men også gaslastbiler til langturskørsel med gods.
For hvert køretøj er der angivet en række producentdata om eksempelvis motortype, brændstofkapacitet, brændstoftyper, kørselsøkonomi, rækkevidde, lastkapacitet mv.

Der er pt. tale om en foreløbig oversigt, som opdateres efterhånden som der kommer nye produkter på markedet. Den aktuelle version er opdateret i marts 2017.

I forbindelse med Biogas2020 arbejder NTU og Gas2move sammen om at udvikle markedet for biogas til transport i såvel Danmark som det øvrige Skandinavien

Download rapporten (kræver abonnement) Bestil abonnement

bruno sander nielsenUdnyttelse af halm til biogas kan gøre transportsektoren meget grønnere og samtidig levere en lang række andre miljøfordele, lød det fra Bruno Sander Nielsen fra Brancheforeningen for Biogas ved en konference om halm på Christiansborg.

Resumé af artiklen: Et årligt overskud på 1,5 til 2,5 millioner ton halm giver grundlag for en massiv vækst i biogasproduktionen i de kommende år. Eftersom biogas er suverænt til at reducere CO2-udledningen i transportsektoren, rummer netop halmen et kæmpe potentiale for at gøre transportsektoren grønnere. I artiklen får du blandt andet et estimat på, hvor meget gas der kan produceres i Danmark årligt, hvis al halm og husdyrgødning udnyttes til biogasproduktion, og hvor mange gasdrevne sættevogntog, der kunne køre på den nye gas, der produceres. Desuden fortæller vi, hvor meget CO2-reduktion, der potentielt set vil kunne opnås beregnet ud fra Energistyrelsens seneste drivmiddelanalyse.
Link til hele artiklen (kræver abonnement) Bestil abonnement

Indvielse gastankstation CPH webResumé af artiklen: Gas2move gør status på udviklingen inden for biogas til transport i Danmark. I efteråret 2015 talte vi lidt mere end 150 gasbiler i Danmark, hvoraf cirka 90 var busser, renovationsbiler og varebiler, mens resten var personbiler og mindre servicebiler. Her i begyndelsen af 2016 har vi 11 gastankstationer, og flere er lige nu ved at blive bygget. Dette er den første artikel i en serie, hvor vi gør status og ser på styrker og svagheder samt udfordringer og muligheder i biogas til transport.
Link til hele artiklen (kræver abonnement) Bestil abonnement

Scania gaslastbil frontResumé af artiklen: Siden 2008 er antallet af lastbiler på naturgas og biogas i EU-landene steget med 40 procent, viser ny opgørelse offentliggjort af HMN Naturgas. Der kører i dag mere end 6.500 gaslastbiler i Europa, og der kommer flere til i takt med, at antallet af gastankstationer udbygges. I Danmark er der i dag 21 gaslastbiler, og flere er på vej. I København skal 70 skraldebiler køre på gas fra 2016. Flere af de nye gaslastbiler kunne ses ved Transport 2015 i Herning i marts.

Link til hele artiklen (kræver abonnement) Bestil abonnement

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45