Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

BioenergiMagasinet

bioenergi februar2018

Et facelifted magasin er på vej ud til læserne.
Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

biogas busGas2move går nu ind i et samarbejde med konsulentvirksomheden Fremsyn om at understøtte kommunernes indsats for at gøre transporten grønnere.

De danske kommuner kan bidrage markant til den grønne omstilling af transporten inden for den kollektive trafik, affaldskørsel, kommunernes tekniske afdelinger og hjemmeplejen.

”Men vi oplever, at omstillingen til grøn transport også er en stor udfordring, der rejser en masse spørgsmål for kommunerne. Skal man satse på el, biogas eller brint – eller kommer der en endnu bedre løsning om fem år? Disse og mange andre spørgsmål vil vi hjælpe virksomhederne med at besvare i samarbejde med Fremsyn,” siger markedsudvikler Poul Erik Pedersen fra Gas2move.

Få hjælp til det politiske beslutningsgrundlag

I første omgang vil de to virksomheder bistå kommunerne med at etablere det politiske beslutningsgrundlag, der er nødvendigt for, at kommunerne kan omstille til grønne transportløsninger. Dernæst vil Gas2move og Fremsyn også hjælpe med at gennemføre nogle af de konkrete processer, kommunerne skal igennem i omstillingsfasen.

Leverancerne omfatter eksempelvis:

  • Basisnotater om grønne drivmidler/teknologier og certificeringsordninger for grønne drivmidler - herunder aktuelt udviklingsniveau for de forskellige løsninger.
  • Analyser af kollektiv trafik, affaldskørsel og kommunale flåder med henblik på at vurdere muligheder og økonomi i grøn omstilling.
  • Analyser af andre trafikstrømme, der kan bringes i synergi med den grønne omstilling i kommunerne.
  • Identificering af optimale placeringer af f.eks. el-ladestandere og biogastankanlæg.
  • Processer for inddragelse af borgere og virksomheder.
  • Mobilisering af de aktører, der skal spille sammen omkring den grønne omstilling - herunder organisering af workshops og events, der understøtter processen.
  • Brandingkoncepter for grøn omstilling, så de samfundsmæssige gevinster kommunikeres klart til borgerne.
  • Undersøgelse af potentielle støttemuligheder og økonomianalyser.

Stor viden og markedskendskab

Gas2move har siden 2013 arbejdet på at opbygge en solid viden og et stort netværk på markedet for anvendelse af biogas til transport.

Som partnere i Biogas2020-projektet har virksomheden organiseret en række events om anvendelse af biogas som CO2-neutralt drivmiddel i transportsektoren. Samtidig er man i fuld gang med at hjælpe både kommuner og private virksomheder med markeds- og projektudvikling inden for anvendelse af biogas til transport.

Stærk viden hos Fremsyn

Fremsyn er et konsulenthus, der siden 2014 har arbejdet med at levere analyser, forretningsudvikling samt projektudvikling for både transportsektoren, energiselskaber og kommuner. Fremsyn leverer blandt andet markedsanalyser, flådeanalyser, emissionsanalyser, business cases og samfundsøkonomiske beregninger, som kan give kommunerne et solidt forståelsesgrundlag for både realiteter og potentialer i den grønne omstilling.

Vil du vide mere, så kontakt Poul Erik Pedersen

 

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45