Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

BioenergiMagasinet

bioenergi februar2018

Et facelifted magasin er på vej ud til læserne.
Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

vwup gas skive webAfgifterne på en lille CO2-neutral biogasbil stiger til næsten det dobbelte allerede i år, hvis regeringen, de radikale og Socialdemokratiet vedtager et nyt forslag om at ændre på afgifterne for biogasbiler.

Dermed bliver den grønne biogasbil væsentligt dyrere end en tilsvarende benzinbil, og konsekvensen bliver formentlig en markant opbremsning af den grønne omstilling af transporten i flere danske kommuner.

Forslaget er en del af det lovforslag, der skal virkeliggøre den seneste aftale om at fastholde en lav afgift på elbiler.

”Det er et meget teknisk forslag, der handler om, hvordan man beregner afgifter på gasbiler. Men konsekvensen er let at forstå, for den bliver et kraftigt hop i prisen på personbiler, der kan køre på CO2-neutral biogas i Danmark. Det er vigtigt for den grønne omstilling af transportsektoren, at der bliver gjort noget ved afgifterne på elbiler, men det er uheldigt, at biogasbilerne bliver kørt ud over afgrunden i samme omgang,” siger Knud Boesgaard fra konsulentvirksomheden Fremsyn.

Et brud med teknologineutral grøn omstilling

Han peger på, at lovforslaget bryder med regeringens mantra om, at den grønne omstilling skal ske på såkaldt teknologineutrale vilkår. Teknologineutrale vilkår betyder, at politikerne skal undgå at udpege de teknologier de tror mest på, men indrette støtteordninger og markedsmekanismer sådan, at de bedst egnede teknologier vinder frem.

”Som lovforslaget ser ud lige nu repræsenterer det et markant skridt væk fra en teknologineutral målopfyldelse af klimakravene. Samtidig kommer det til at svække virksomhedernes tillid til, at regeringen er dedikeret til den grønne omstilling – når en teknologi, der er grøn i dag, pludselig bliver dømt ude i morgen,” siger Knud Boesgaard.

Grønne gasbiler med lang rækkevidde

Prisstigningen på gasbilerne vil givetvis føre til en opbremsning af den grønne omstilling af transportsektoren, fordi flere kommuner i stigende grad køber biogasbiler, som anvendes af for eksempel hjemmehjælpere og administrativt personale.

Forklaringen er, at elbiler er rigtig gode i større byområder, mens gasbilerne har rækkevidde og fleksibilitet til at kunne anvendes fornuftigt uden for de større byer. Her er gasbiler et godt alternativ for kommuner og alle andre, der ønsker at understøtte den grønne omstilling.

”Med den nye afgiftsberegning stiger den halvårlige grønne ejerafgift for en gasdrevet VW up! fra 130 til 1.860 kroner. Over bilens levetid på 10 år svarer dette til en afgiftsstigning på 35.000 kr. Således vil de faste omkostninger for gasdrevet VW up! købt i 2017 stige fra 132.000 til 167.000 kroner, hvor benzinudgaven kun koster 118.000 kr. Indfasning af en forhøjet registreringsafgift, betyder at de faste omkostninger for en VW Up! på gas vil stige til 214.000 kr. i 2022.” fortæller Knud Boesgaard.

Afgiftsstigning vil bremse grøn omstilling

Der er ingen tvivl om, at ændringen kommer til at bremse den grønne omstilling i små og mellemstore byer, hvor gasbilerne i mange tilfælde er det bedste grønne alternativ til de fossile brændstoffer. Det gælder eksempelvis byer som Skive og Fredericia, hvor man har investeret meget i små gasbiler, der kan køre på biogas.

Selv om afgiftsstigningerne kun gælder personbiler, der skal betale registreringsafgift, så kan det også få konsekvenser for omstillingen til tung transport i mindre byer. Gasdrevne personbiler kan nemlig give den ekstra afsætning af biogas, som gør det rentabelt at bygge en biogastankstation, som kan forsyne eksempelvis busser, renovationsbiler og distributionslastbiler med biogas.

Biogas har en suveræn klimaperformance

Samtidig hører det med i billedet, at biogas ifølge Energistyrelsen har en suveræn klimaperformance, idet anvendelsen af biogas i transportsektoren bidrager til at reducere drivhusgasudledningen med mere end 100 procent. Det skyldes, at biogassen ikke blot fortrænger fossile brændstoffer i transportsektoren, men også skaber betydelige reduktioner i landbrugets udledning af drivhusgasser.

Regeringens plan er, at lovforslaget skal vedtages inden sommerferien.

Fakta

En VW up! har en rækkevidde på 380 km på gas. Det tager kun få minutter at tanke gas.

En VW up! på el har en rækkevidde på 160 km på en opladning. Det tager mellem 25 minutter og 6 timer at lade den op afhængig af hvilken ladekapacitet man har til rådighed.

Hvis du i 2017 køber en VW up! på gas bliver de samlede afgifter over 10 år på mere end 69.000 kroner, mens benzinbilen slipper med 41.000 kroner. Køber du en VW up! på gas i 2022 bliver de samlede afgifter i 10 års levetid på 117.000 kroner.

Der er i dag 14 offentligt tilgængelige biogastankstationer i Danmark. På alle tankstationerne kan man udelukkende købe 100 procent biogas, dokumenteret med oprindelsescertifikater fra det statslige Energinet.dk

Find de danske gastankstationer.

 

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45