Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

BioenergiMagasinet

bioenergi februar2018

Et facelifted magasin er på vej ud til læserne.
Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

diesel frankrig biler
Biogas er oplagt til at afløse diesel som drivmiddel i tung transport.

De franske medier offentliggjorde i denne uge, at man på baggrund af Crit’Air-miljømærkatens indførsel nu også kan risikere kørselsforbud i hele Département Drôme i tilfælde af kraftig luftforurening. I så fald vil der nu være 24 departementer, hvor der kan indføres omfattende dieselforbudszoner i Frankrig. I første omgang er det miljømærkat-kategori 5, der forbydes kørsel, hvilket vil ramme ældre dieselkøretøjer. Alle indbyggere i Frankrig bør under alle omstændigheder købe en miljømærkat. Vil det dermed sige, at Frankrig nu får flere miljøzoner end Tyskland?

Vintermånederne er de måneder, hvor luftforureningen er ekstra slem - ikke fordi, vi udleder flere skadelige stoffer i luften, men fordi vejrforholdene fører til stigende koncentrationer af skadelige stoffer. Det var for nyligt tilfældet i store dele af Frankrig, hvor der opstod en kraftig luftforurening i departementerne Nord, Alsace og Loiret.

Desuden har EU-Kommissionen sat fokus på en række lande, hvor grænseværdierne i en længere periode er blevet overskredet. Bl.a. er Tyskland og Frankrig blev kaldt til samråd om, hvorfor grænseværdierne for skadelige stoffer i luften overskrides. Nicolas Hulot, Frankrigs miljøminister, har efterfølgende opfordret byerne til, at man i et endnu hurtigere tempo udarbejder planer til renholdelse af luften, så man allerede kan præsentere konkrete tiltag hen mod slutningen af marts 2018. Derfor forventes det, at der snart indføres yderligere miljøzoner i Frankrig end de 24 zoner, der allerede eksisterer.

Kørselsforbud kan indføres fra den ene dag til den anden
Der tegner sig en tendens til, at stadigt flere departementer vil gøre brug af Crit’Air-miljømærkaten som en del af de konkrete tiltag ved kraftig luftforurening. Hvis mængderne af finstøv, kvælstofoxid eller ozon bliver særligt høje, kan man dermed lynhurtigt, og med blot én dags varsel, indføre kørselsforbud for bestemte EURO-motorklasser.

diesel frankrig kortDet særlige ved de nye zoner er, at der ganske vidst står skrevet, at der kan indføres kørselsforbud i tilfælde af ekstrem luftforurening. Men der findes ikke nogle på forhånd definerede områder inden for zonerne, hvor kørselsforbuddene indføres. Det besluttes nemlig enkeltvist fra gang til gang, præcist hvilket område, der rammes, og dette område gælder kun indtil, den kraftige luftforurening er aftaget! Flere informationer kan findes på crit-air.fr.

iveco Stralisnp lngtank web
Inden for de seneste måneder har førende lastbilproducenter som Iveco og Volvo lanceret nye lastbiler, der anvender flydende gas til tunge transporter.

Samtidig har lastbilproducenterne fået yderligere vind i sejlene med EU-Kommissionens udmelding om, at naturgas og en stigende produktion af biogas skal være et centralt ben i Europas fremtidige energistrategi.

Anvendelsen af flydende naturgas og biogas i lastbiler, der kører langdistancetransporter, er nemlig en del af planen. Det fremgår af baggrundsmaterialet fra det møde i Madrid, hvor EU-kommissionen og den europæiske gasbranche diskuterede planerne.

Grøn Gas Danmark opfordrer regeringen til at tænke grøn gas ind i det kommende energiforlig.

Gas2move har gennemgået historien og giver en status på udviklingen inden for LNG-lastbiler i Europa.

Læs Gas2moves baggrundsartikel om emnet.

vwup gas skive webDet er almindelig kendt, at vindmøller og solceller udgør en stadig større andel af elproduktionen i Danmark.

Det er derimod de færreste, der ved, at gasnettet allerede bidrager markant til den grønne omstilling.

Endnu færre er klar over, at gasnettet de kommende år har potentiale til at blive en hjørnesten i den grønne omstilling.

Derfor har Danmarks tre gasdistributionsselskaber, HMN Naturgas, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy, lanceret interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, der har til formål at oplyse om den afgørende rolle, gasnettet spiller i den grønne omstilling af vores energisystem.

frank rosagerBiogasbranchen er i kraftig vækst og vil i fremtiden være en essentiel del af Danmarks energiforsyning.

Allerede fra 2018 vil over 10 procent af den gas, der aftages fra det det danske gasnet være biogas.
Medtages den biogas der leveres direkte til procesindustrien samt til elproduktion overstiger biogassen 15 procent af gasforbruget i Danmark.

Samtidig løser biogassen nødvendige samfundsopgaver i relation til landbruget og affalds-sektoren, ved at sikre recirkulation af vigtige næringsstoffer samt ikke mindst til at indfri Danmarks klimaforpligtigelser i forhold til Paris aftalen.

Foreningen Biogasbranchen, der blev stiftet i marts 2017 ved en fusion af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg, har derfor besluttet at styrke foreningens interessevaretagelse ved at ansætte Frank Rosager som ny direktør for Biogasbranchen.

Frank Rosager kommer fra en stilling som planlægnings- og udviklingschef i HMN Naturgas
og har tidligere været direktør i Xergi, der er et selskab, der bygger og driver biogasanlæg i Danmark og i udlandet.

Frank Rosager tiltræder stillingen den 1. januar 2018

lars chr lilleholt foto jeppebnielsen

Regeringen sætter nu en klar milepæl i dansk energipolitik om at sende kullene på pension, så kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning senest i 2030. Det bliver meldt ud på klimatopmødet COP23 i Bonn i dag, hvor regeringen melder Danmark ind i en koalition af ambitiøse lande, der vil udfase kul fra deres elproduktion i 2030. Med i koalitionen er foreløbig 19 lande fra hele verden.En koalition af ambitiøse lande vil udfase kul fra deres elforsyninger inden 2030. Danmark er med i initiativet, der bliver præsenteret på klimakonferencen COP23 i dag i Bonn.
“Prisen på vedvarende energi rasler ned, og vi er nået til et punkt, hvor nye havvindmølleparker er billigere end nye kulkraftværker i Danmark. Derfor siger regeringen nu, at kul hører fortiden til i Danmarks elproduktion. Vi vil sende kullene på pension senest i 2030. Fremtiden tilhørende vedvarende energikilder i Danmark. Samtidig er det sådan her, at vi i fællesskab leverer på løfterne fra Parisaftalen, og det er en stor fornøjelse at melde ud fra klimatopmødet her i Bonn,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45