Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

BioenergiMagasinet

bioenergi februar2018

Et facelifted magasin er på vej ud til læserne.
Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

Årets resultat for Nature Energy

Nature Energy koncernen kan for 2016 præsentere et positivt resultat med et overskud på 53 millioner kroner efter skat, 7 millioner kroner over sidste års resultat.
Resultatet er skabt i et år, hvor Nature Energy idriftsatte endnu 2 storskala biogasanlæg, og hvor selskabet kunne øge kundevolumen med 5% trods det, at dele af forsyningspligten måtte afgives. Selskabets samlede EBITDA margin er løftet fra 13% til 20%. Det samlede resultat anses for meget tilfredsstillende.

Se hele pressemeddelelsen

 

groengas gas2move

Foto: Grøn gas fra Nature Energy

Fra februar i år får CO2-udledningen i Fredericia Kommune et godt hak nedad.
Her ruller kommunens 15 nye plejebiler på gaden – og de kører alle på CO2-neutral biogas, produceret bæredygtigt på gylle og affald. Med valget af gasbiler kan der tages hensyn til både økonomi, klima og plejeopgaverne på én gang, lyder det fra Christian Bro, udvalgsformand i Fredericia Kommune.

Læs mere i bioenergiMAGASINET som udkommer 17. marts.

Biogas kan på lang sigt forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer. Det konkluderer Ea Energianalyse og SDU i et nyt projekt.

addinol01
-Vi har virkelig gode resultater med vore gas-motorolie og kunderne oplever store besparelser både i henhold til indkøb og med hensyn til driftsbesparelser, udtaler den danske agent Svend Eskildsen.

Addinol leverer olie til Ukraines største slagtekyllingeproducent Myronivsky Hliboproduct.
Virksomheden producerer mere end 55% af det samlede forbrug af fjerkrækød i Ukraine svarende til i alt 566.600 tons kød, hvoraf ca. 132.000 tons går til eksport og med ca. 30.000 ansatte på europæisk plan er der tale om en virkelig stor spiller på produktion af fjerkrækød.
Ud over fremstilling og forarbejdning af fjerkrækød producerer man også biogas i stor stil. Kombinationen af slagteriaffald og kyllinge-gylle er optimal for en stor gasproduktion.
Virksomheden har siden 2014 anvendt ADDINOL´s olie og smøreprodukter.

Mærkbare positive resultater med ny olie
Resultatet er mærkbar længere levetid på gas-motorolierne i forhold til tidligere anvendte smøreprodukter.
De konkurrerende produkter mistede alt for tidligt deres smøreevne og nåede en levetid på kun 600-800 timers drift.
Det betød driftsstop på anlægget, da hver eneste gasmotor skulle have skiftet hele 630 liter.

- Driftsstop er lig med driftstab, hvorfor ønsket var bedre smøring og længere service-intervaller herunder olieskift uden at gå på kompromis med holdbarheden på motoren, siger den danske agent og forhandler Sven Eskildsen.

Efter forhandlinger blev man enige og at ”køre” en tre måneders testperiode, hvor man for hver 250 driftstimer udtog prøver af olien for at konstatere om smøreevnen fortsat var tilstede.
Motorerne er fra GE Jenbacher og specifikationer og vedligeholdelse skal naturligvis ske i henhold til deres garantibestemmelser og forordninger.
Analyseresultaterne var fra starten rigtig gode.
Efter testperioden kunne man konstatere, at ADDINOL´s olier kunne ”holde” dobbelt så lang tid som tidligere anvendte olier, med samme gode smøreegenskaber og dermed uden risiko for motorer og med samme garanti fra GE Jenbacher.
Derfor besluttede man at skifte til ADDINOL olie på samtlige 5 GE Jenbacher gasmotorer.

Man har efterfølgende besluttet, at øge intervallet for olieskift til hele 2.700 driftstimer…. - efter yderligere afsvovling af gassen. En yderligere besparelse for virksomheden.

Regeringen indgik den 17. november 2016 en bred politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven. Aftalen forudsatte en accept fra EU-Kommissionen. Denne godkendelse er kommet i dag, hvilket betyder at der nu er sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling.

Aftalen løser den kritik, som EU-Kommissionen rejste af det danske PSO-system i 2014. Det blev i den forbindelse aftalt med EU-Kommissionen, at der skulle findes en langsigtet løsning på PSO-problematikken inden udgangen af 2016. Med EU-Kommissionens godkendelse i dag er problematikken om PSO-systemet endeligt løst.

”I dag er en historisk dag for dansk klima- og energipolitik. Jeg er utrolig glad for, at vi nu har fået EU-Kommissionens godkendelse af den danske PSO-løsning. Vi har forhandlet et godt kompromis med EU-Kommissionen, hvor Danmark udfaser PSO-afgiften over en 5-årig periode og udbygger vores infrastruktur til udlandet. EU-Kommissionens kritik er nu løst en gang for alle, og vi har skabt sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

EU-Kommissionen har som en del af aftalen betinget, at Danmark øger transmissionskapaciteten til vores nabolande og dermed åbner for øget elhandel og konkurrence.

Det gøres konkret ved at gennemføre Energinet.dk’s planlagte udbygning af transmissionskapaciteten på den jysk-tyske grænse, også kaldet ”Østkystforbindelsen” samt opgraderinger i elnettet. Det dansk-tyske elhandelssamarbejde er præget af flaskehalsproblemer, hvilket vil blive forbedret med investeringen i den nye Østkystforbindelse, der også vil styrke det europæiske elmarked generelt. Derudover vil forbindelse bidrage til forsyningssikkerheden samt indpasning af vedvarende energi i elsystemet. Investeringen vil give Danmark et samfundsøkonomisk overskud på ca. 420 mio. kr. i sammenhæng med, at Tyskland gennemfører aftalte forstærkninger af elnettet.

Fakta

  • Den gradvise udfasning af PSO-afgiften øger familiernes rådighedsbeløb frem mod 2025. Afskaffelsen af PSO-afgiften betyder i 2025 en fremgang i rådighedsbeløbet for en typisk LO-familie på 2.500 kr.
  • Omkostninger for udbygningen af Østkystforbindelsen er omkring 615 mio. kr. Dertil foretages der en række opgraderinger på omkring 275 mio. kr., så den samlede investering er på ca. 890 mio. kr.
  • Investeringerne finansieres via nettarifferne på elregningen for både husholdninger og virksomheder, og Østkystforbindelsen forøger nettariffen med 0,01 øre/kWh i driftsperioden efter indregning af gevinster og omkostninger.
  • I alt vurderes investeringerne i Østkystforbindelsen at give et samfundsøkonomisk overskud på ca. 420 mio. kr. i sammenhæng med, at Tyskland gennemfører aftalte forstærkninger af elnettet.

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45