Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

BioenergiMagasinet

bioenergi maj2017

Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

vestfor scania webHvis din kommune ønsker at gøre transporten grønnere ved at omstille skraldebiler og andre køretøjer til biogas, så er det med at komme i gang. Selve planlægningen tager tid, men til gengæld er der store gevinster at hente i forhold til både CO2-udledning, bymiljø og arbejdsmiljø.

Det var nogle af de mest centrale konklusioner ved eventen ”Biogas til renovationskørsel og andre transporter” på Vestforbrænding i Glostrup den 12. juni.

Frederikssund, Skive, København og Region Hovedstaden berettede om deres erfaringer med udbud i forbindelse med renovationskørsel med biogas og andre gasdrevne køretøjer, og en stribe virksomheder kom med deres bud på aktuelle teknologier og løsninger, der kan hjælpe den grønne transport på vej.

Omkring 50 deltagere fra primært hovedstadsområdets kommuner, affaldsselskaber, region og en række virksomheder både diskuterede, lærte nyt og fik skabt sig et overblik over mulighederne for at gøre især den tunge transport grønnere.

København: Fra 4 til 75 gasbiler på 3 år

I oktober 2013 fik København de første 4 renovationsbiler på gas som en forsøgsordning. Forsøget viste ret hurtigt, at det var en god løsning. Derfor begyndte kommunen gradvist at sætte minimumskrav til antal gasbiler ind i udbuddene for affaldskørsel i de enkelte bydele.

Resultatet blev, at renovatørerne bød ind med flere gasbiler end minimumskravene, og allerede i 2016 kørte der 75 gasrenovationsbiler i København, fortalte Kim L. Røgen fra Affald og Genbrug i Københavns Kommune.

eon biogastankstationTirsdag den 6. juni er sidste chance for tilmelding til "Biogas til renovationskørsel og andre transporter", som finder sted på
Vestforbrænding i Glostrup, 12. juni 2017, kl. 11.30-16.30

Gå til program og tilmelding

Eventen er målrettet kommuner, regioner, offentligt ejede forsynings- og affaldsselskaber, private renovationsvirksomheder og andre med interesse i at gøre transportsektoren grønnere.

Få ny udbudsguide i næste uge!

Vi er næsten færdige med en ny guide om udbud af offentlige flåder med biogas som drivmiddel. Vi sender guiden til tilmeldte deltagere i næste uge, så alle har mulighed for at kigge den igennem inden mødet den 12. juni. Her bliver den præsenteret, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med feedback ved eftermiddagens paneldebat.

Mange andre muligheder end renovationskørsel

Husk at biogas giver mange andre muligheder end renovationskørsel. Derfor byder vi velkommen til enhedschef Thomas Bøgeskov fra Region Hovedstaden, der i øjeblikket er ved at sende 23 gasdrevne køretøjer på gaden. Kom og hør om regionens proces med at omstille til grøn transport af blodprøver.

Ved roadshowet hos Vestforbrænding sætter vi fokus på:
• Erfaringer med og perspektiver for biogas til transport
• Konkrete cases med anvendelse af biogas til renovationskørsel i Frederikssund og København
• Biogasdrevne køretøjer på det danske marked
• Energiplanlægning og biogas til transport i Region Hovedstaden
• Ny guide om udbud med biogas som drivmiddel i offentlige flåder
• Udstilling: Biogasdrevne køretøjer, gasleverancer, gastankstationer mm

Ny event i Vejle 6. september

Passer den 12. juni dig ikke, eller bor du langt fra Glostrup, så gennemfører vi en tilsvarende event i Vejle den 6. september.

Gå til foreløbigt program og tilmelding for eventen i Vejle.

 

 

skive gasdrevet hjemmeplejebilBiogasbiler udskiftes med benzinbiler, og en gastankstation risikerer at lukke, så busser og lastbiler heller ikke kan tanke CO2-neutralt brændstof. Det kan blive de yderste konsekvenser i Skive, hvis regeringen, de radikale og Socialdemokratiet vedtager et forslag om at forhøje afgifterne på biogasbiler inden sommerferien.

Gennem de seneste år har kommunen investeret kraftigt i at gøre transporten grønnere med investering i biogasbiler i hjemmeplejen, men også lokalbusser, bybusser, handicapbusser og andre køretøjer, der kan køre på biogas.

Stor meromkostning i hjemmeplejen

Kommunen har blandt andet investeret i 30 gasdrevne VW up!, der anvendes i hjemmeplejen. Hvis de med tiden skal skiftes ud med nye gasbiler, vil den planlagte afgiftsstigning kunne koste kommunen mere end to millioner kroner ekstra.

Læs også: Ny høj afgift på biogasbiler bremser den grønne omstilling uden for de store byer

”Jeg tænker, at vi i kommunerne er nødt til at opføre os som private forbrugere. Nogle gange er vi villige til at give lidt ekstra for eksempelvis at afprøve nogle forskellige teknologier. Men der er grænser for, hvad vi har råd til,” siger Lars Peter Salhøj, der er chef for Energibyen Skive.

Han understreger samtidig, at Skive Kommune har en decentral økonomi.

”Det vil sige, at det er ældreområdet selv, der skal betale for bilerne. De skal være benhårde i deres prioritering af deres ressourcer, så det kan ende med, at de igen må købe benzinbiler, selv om vi i Energibyen Skive fortsat vil arbejde for at skabe grønne løsninger,” forklarer han.

Kan ramme den tunge transport

Hvis hjemmeplejen bliver nødt til at skifte tilbage til benzinbiler, kan det også gå ud over den tunge transport i Skive. Hjemmeplejebilerne tanker nemlig på en biogastankstation, der blandt andet forsyner 11 bybusser og lokalbusser med biogas.

”Biogastankstationen er jo etableret i tillid til, at der er en vis afsætning af biogas, men hvis hjemmeplejebilerne skifter over på benzin, så forsvinder en del af det økonomiske grundlag for tankstationen, og så er der jo en risiko for, at den på sigt lukker ned,” siger Lars Peter Salhøj.

Sætter teknologiafprøvning i stå

I et lidt større perspektiv er der også risiko for, at forhøjelsen af afgiften på biogasbiler sætter den grønne omstilling af transporten i stå.

”Vi er jo i gang med en omstillingsproces, hvor alle har en opgave med at få omstillet transportsektoren til ikke-fossile brændsler. På nuværende tidspunkt er der ingen af os, der kan sige, om fremtidens grønne transport er baseret på el, biogas, brint eller noget helt fjerde. Det vi er i gang med lige nu, er jo en afprøvning af de forskellige teknologier, og jeg frygter, at den proces går i stå, og at man holder fast i den kendte, fossile teknologi – og så sker der jo ingen udvikling,” siger Lars Peter Salhøj.

Fakta: Sådan har vi regnet

Hvis Skive Kommune i dag købte 30 gasdrevne VW up! ville omkostningen være 132.000 kr. pr styk inklusive registreringsafgift og grøn ejerafgift i en forventet levetid på 10 år. Hvis vi antager, at kommunen skulle skifte alle bilerne ud i 2022, ville den tilsvarende omkostning til den tid være 214.000 kr. over bilens 10-årige levetid. Meromkostningen pr. bil er dermed på 82.000 kr. svarende til i alt 2.460.000 kr.

Til sammenligning koster benzinversionen af en VW up! i dag 118.000 kr inklusive registreringsafgift og grøn ejerafgift over 10 år.

Beregningen bygger på en analyse af konsekvenserne af Skats udkast til lovforslag foretaget af konsulentfirmaet Fremsyn.

 

vwup gas skive webAfgifterne på en lille CO2-neutral biogasbil stiger til næsten det dobbelte allerede i år, hvis regeringen, de radikale og Socialdemokratiet vedtager et nyt forslag om at ændre på afgifterne for biogasbiler.

Dermed bliver den grønne biogasbil væsentligt dyrere end en tilsvarende benzinbil, og konsekvensen bliver formentlig en markant opbremsning af den grønne omstilling af transporten i flere danske kommuner.

sherex slowfill 5c

Nærenergi Danmark har leveret 22 nye SHERFILL gasfyldestandere til de nye CO2-neutrale biogasbusser, der nu kører på rute 5c igennem København. Der kører i alt 37 biogasbusser på rute 5c.

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45