Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

 

BioenergiMagasinet

bioenergi februar2018

Et facelifted magasin er på vej ud til læserne.
Tegn et abonnement på BioenergiMagasinet

Se mere på www.bioenergi.dk

Biogas til transport

biogas til transport filmSe filmen fra roadshowet Biogas til transport i Herning - den 9. maj 2016

Ny teknologi og nye brændstoftyper skal sikre at vi i Danmark når de politiske mål for fossilfri drift af lastbiler.
På en temadag torsdag den 5. april kunne Transport Økonomisk Forening i samarbejde med Transportens Innovationsnetværk og Teknologisk Institut giv deres bud på nye teknologier, brændstoffer og IT-teknologi.

Jens Gjerløv DTL fortalte om miljøledelse og de faktorer der skal til for at overholde minimumskravene.
Der stilles krav til virksomhedernes/transportørernes miljøforhold. Således skal der udarbejdes en miljøhandleplan, hvor der stilles krav om løbende forbedringer.
Man kan med fordel bliver certificeret ud fra den europæiske miljøledelsesordning EMAS eller den internationale standard ISO 14001.
Hvis en virksomhed ønsker at blive miljøcertificeret, skal en uafhængig miljøverifikator godkende, at virksomheden opfylder alle kravene i ISO 14001 eller EMAS.
DTL har udgivet en folder der kan hjælpe transportvirksomhederne.

Sten Frandsen Teknologisk Institut kunne berette om nyt måleudstyr, der kan hjælpe vognmændene med at får styr på de reelle emissioner ved de brændstoftyper, der anvendes idag (foto), set i lyset af de skandaler der har været på europæisk plan (VW motorer med for stor udledning), hvorefter Michael Lunde Multi-IT tog over og fortalte om de mange fordele, der er ved flådestyring i skyen på abonnements-basis og Brian Pedersen indehaver af virksomheden Autobude kunne fortælle om anvendelsen i praksis.

Herefter var scenen overladt til at "sparke dæk" i overført betydning omhandlende lastbiler lige fra syntetisk diesel til nye brændstoftyper, herunder dansk produktion af renovationslastbiler ved Rasmus Banke, Banke Electromotive.

DCC Energi (ejet af DLG og Shell) ved Per Ollikainen kunne fortælle om hvordan vi sikrer drivmidler frem mod regeringens planlagte fossilfrie samfund i 2050.
Især biobrændstoffer baseret på 2-generations biobrændstoffer og biogas har potentiale til at blive drivmidlerne til den tunge transport frem mod 2050. Dog med stor usikkerhed for råvarer til 2-generations biobrændstofferne i ifølge DCC Energi.
Energistyrelsen fremhæver at el og brændselscelledrivlinjer er attraktive løsninger pga. relative lave omkostninger, høj energieffektivitet og klimavenlige profil. Samtidig kan de produceres på vind og sol og dermed belastes biomasseressourcerne ikke, fremhævede han i sit indlæg.

Volvo kunne i et spændende indlæg ved Claus Jensen fortælle om, at man er klar med lanceringen af Volvo trækkere på LNG med 420 eller 460HK til rådighed:
Han fremhævede LNG (Liquefied natural gas) som drivmiddel til tung transport fordi rækkevidden er længere (kræver ikke så stort tankanlæg på lastbilen) end med CNG (compressed natural gas). Et nyt motorsystem udviklet af Volvo er banebrydende blandt andet fordi den gas der ikke udnyttes returneres til ny forbræding og derved ingen udledning til miljøet. Gassen omsættes via ny motorteknologi til 300 bar CNG inden tilgang til motoren. Lige nu arbejdes der på at skabe en korridor gennem hele Europa, så der kan tankes hele vejen.... "Så nu mangler vi kun tankanlæg i Danmark sagde produktchef Claus Jensen Volvo Danmark med et smil".

Også begrebet platooning, hvor flere lastvognstog kører efter hinanden og styres via GPS som én flådeenhed blev forklaret og beskrevet. Helt klar spændende indlæg som kan besigtiges på www.toef.dk i nærmeste fremtid.

gastankstation2 skive
Der var mest fokus på de store byer og deres trængselsproblemer, da en ekspertgruppe nedsat af transportminister Ole Birk Olesen præsenterede sin rapport den 13. marts.

Der blev givet meget lidt opmærksomhed til de landkommuner og mellemstore byer, der i de kommende år får store udfordringer med at fastholde en god mobilitetsservice for borgerne – og samtidig gennemføre en grøn omstilling af transporten.

Vi forsøger at kompensere ved at analysere ekspertgruppens rapport med henblik på at vurdere udfordringer og perspektiver for mobilitet og grøn omstilling af transporten i de områder, hvor den kollektive trafik allerede er eller kommer under pres de næste 10-15 år. Desuden har vi inddraget en analyse af udbud af biogasbusser og elbusser, som Gas2move arbejder på i et samarbejde med Aarhus Universitet i forbindelse med Biogas2020-projektet.

Billedet er fra indvielsen af en ny gastankstation til gasbusser i Skive Kommune.

Læs hele artiklen under Viden

diesel frankrig biler
Biogas er oplagt til at afløse diesel som drivmiddel i tung transport.

De franske medier offentliggjorde i denne uge, at man på baggrund af Crit’Air-miljømærkatens indførsel nu også kan risikere kørselsforbud i hele Département Drôme i tilfælde af kraftig luftforurening. I så fald vil der nu være 24 departementer, hvor der kan indføres omfattende dieselforbudszoner i Frankrig. I første omgang er det miljømærkat-kategori 5, der forbydes kørsel, hvilket vil ramme ældre dieselkøretøjer. Alle indbyggere i Frankrig bør under alle omstændigheder købe en miljømærkat. Vil det dermed sige, at Frankrig nu får flere miljøzoner end Tyskland?

Vintermånederne er de måneder, hvor luftforureningen er ekstra slem - ikke fordi, vi udleder flere skadelige stoffer i luften, men fordi vejrforholdene fører til stigende koncentrationer af skadelige stoffer. Det var for nyligt tilfældet i store dele af Frankrig, hvor der opstod en kraftig luftforurening i departementerne Nord, Alsace og Loiret.

Desuden har EU-Kommissionen sat fokus på en række lande, hvor grænseværdierne i en længere periode er blevet overskredet. Bl.a. er Tyskland og Frankrig blev kaldt til samråd om, hvorfor grænseværdierne for skadelige stoffer i luften overskrides. Nicolas Hulot, Frankrigs miljøminister, har efterfølgende opfordret byerne til, at man i et endnu hurtigere tempo udarbejder planer til renholdelse af luften, så man allerede kan præsentere konkrete tiltag hen mod slutningen af marts 2018. Derfor forventes det, at der snart indføres yderligere miljøzoner i Frankrig end de 24 zoner, der allerede eksisterer.

Kørselsforbud kan indføres fra den ene dag til den anden
Der tegner sig en tendens til, at stadigt flere departementer vil gøre brug af Crit’Air-miljømærkaten som en del af de konkrete tiltag ved kraftig luftforurening. Hvis mængderne af finstøv, kvælstofoxid eller ozon bliver særligt høje, kan man dermed lynhurtigt, og med blot én dags varsel, indføre kørselsforbud for bestemte EURO-motorklasser.

diesel frankrig kortDet særlige ved de nye zoner er, at der ganske vidst står skrevet, at der kan indføres kørselsforbud i tilfælde af ekstrem luftforurening. Men der findes ikke nogle på forhånd definerede områder inden for zonerne, hvor kørselsforbuddene indføres. Det besluttes nemlig enkeltvist fra gang til gang, præcist hvilket område, der rammes, og dette område gælder kun indtil, den kraftige luftforurening er aftaget! Flere informationer kan findes på crit-air.fr.

iveco Stralisnp lngtank web
Inden for de seneste måneder har førende lastbilproducenter som Iveco og Volvo lanceret nye lastbiler, der anvender flydende gas til tunge transporter.

Samtidig har lastbilproducenterne fået yderligere vind i sejlene med EU-Kommissionens udmelding om, at naturgas og en stigende produktion af biogas skal være et centralt ben i Europas fremtidige energistrategi.

Anvendelsen af flydende naturgas og biogas i lastbiler, der kører langdistancetransporter, er nemlig en del af planen. Det fremgår af baggrundsmaterialet fra det møde i Madrid, hvor EU-kommissionen og den europæiske gasbranche diskuterede planerne.

Grøn Gas Danmark opfordrer regeringen til at tænke grøn gas ind i det kommende energiforlig.

Gas2move har gennemgået historien og giver en status på udviklingen inden for LNG-lastbiler i Europa.

Læs Gas2moves baggrundsartikel om emnet.

vwup gas skive webDet er almindelig kendt, at vindmøller og solceller udgør en stadig større andel af elproduktionen i Danmark.

Det er derimod de færreste, der ved, at gasnettet allerede bidrager markant til den grønne omstilling.

Endnu færre er klar over, at gasnettet de kommende år har potentiale til at blive en hjørnesten i den grønne omstilling.

Derfor har Danmarks tre gasdistributionsselskaber, HMN Naturgas, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy, lanceret interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, der har til formål at oplyse om den afgørende rolle, gasnettet spiller i den grønne omstilling af vores energisystem.

 

banner01

 

banner02

 

Bestil din bannerannonce
på tlf. 73 84 85 45